Content


การเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับตัวบ้านขนาดใหญ่

การเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับตัวบ้านขนาดใหญ่ การเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับตัวบ้านขนาดใหญ่


คฤหาสน์ 4 ชั้น ควรจะใช้ปั๊มลักษณะใด วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปดูหน้างานให้ลูกค้า โดยลูกค้ามีไอเดียจะใช้ปั๊ม1ชุดสูบจากแทงค์ด้านล่างขึ้นไปไว้ดาดฟ้า (Transfer Package Pump) และใช้ปั๊มดันน้ำลงมา แต่ทางบริษัทเสนอมให้ใช้ปั๊ม1ชุดจ่ายน้ำ ให้ทั้งบ้าน คือลัดกษณะของ (Booster Package Pump)

ทั้งนี้จะขอเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการติดตั้งทั้ง2แบบ

1.Transfer

ข้อเสีย
-ต้องมีปั๊ม2ชุด
-น้ำชั้นล่างสุดอาจไม่แรงพอหากใช้gravity
-ต้องมีถังน้ำบนดาดฟ้าทำให้วิสัยทัศน์ไม่สวยงาม
-เปลืองพลังงานไฟฟ้าเพราะต้องมีปั๊ม2ชุด

ข้อดี
-มีน้ำใช้จากgravity หากไม่มีไฟฟ้า

 

2.Booster Package Pump

ข้อเสีย
-หากไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำใช้ต้องพึ่งแรงดันจากการประปา

ข้อดี
-ประหยัดพลังเพราะใช้ปั๊มเพียงขุดเดียว
-ไม่ต้องมีถังสำรองน้ำที่ดาดฟ้าทำให้วิสัยทัศน์สวยงาม
-สามารถเลือกรูปแบบปั๊มให้เป็นVariable Speed Drive และทำให้เลือกแรงดันให้สูงเหมาะสมตามความต้องการได้สม้ำเสมอเกือบเท่ากันทุกจุด
-Variable Speed Drive ทำให้น้ำในเส้นท่อนิ่งไม่มีการกระแทกของคลื่นน้ำ(Pulsation)ทำให้สุขภัณฑ์ใช้ได้ยาวนาน
-การบำรุงรักษาน้อย