What we do


Our History

บริษัทจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 ทางบริษัทซัพพลายสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น อะไหล่เครื่องจักรในส่วนของเครื่องจักรกลและไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุมต่างๆ และทางบริษัทได้ดำเนินธรุกิจเกี่ยวกับปั๊มน้ำในรูปแบบต่างๆ เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการจัดส่งสินค้า การบริการ การบริการหลังการขาย รวมทั้งการขยายตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายให้กว้างไกลและครอบคลุมในทุกๆ ช่องทางจัดจำหน่าย

Our Policy

ทางผู้บริหารบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเชิงรุกและส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังซัพพลายผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพสูง จากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานวิศวกรฝ่ายขายมืออาชีพและทีมงานบริการที่มีความสามารถ ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้สามารถประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบการบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงเวลาและยึดมั่นต่อคำสัญญาที่มีลูกค้าของเราเป็นสำคัญ จึงทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการขายสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อลูกค้าของเรา

Our Mission

Mechanic Provider & Development มู่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการจำหน่ายและให้บริการด้านปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงและสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และสร้างความไว้วางใจและมั่นคงแก่พนักงาน รวมถึงบริษัทคู่ค้า เราต้องการเป็นบริษัทที่ลูกค้าจะนึกถึงเป็นลำดับแรก ในฐานะบริษัทที่ไว้วางใจได้และเป็นมืออาชีพในการจำหน่ายและให้บริการเครื่องสูบน้ำ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ