Services


งานบริการคือสิ่งที่ช่วยเติมเต็มให้กับงานขาย ทางบริษัทมีทีมงานมืออาชีพที่สามารถเข้าไปบริการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Commissioning start up ที่หน้างานตามที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอใช้บรการอย่างรวดเร็ว

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

Mechanic Provider&Development เป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบน้ำ เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)

Mechanic Provider & Development มู่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการจำหน่ายและให้บริการด้านปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงและสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และสร้างความไว้วางใจและมั่นคงแก่พนักงาน รวมถึงบริษัทคู่ค้า เราต้องการเป็นบริษัทที่ลูกค้าจะนึกถึงเป็นลำดับแรก ในฐานะบริษัทที่ไว้วางใจได้และเป็นมืออาชีพในการจำหน่ายและให้บริการเครื่องสูบน้ำ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ

การปรับตั้งแนวการขับ

การติดตั้งที่ถูกต้องช่วยให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมีอายุการใช้งานยืนยาว เมื่อเครื่องสูบน้ำมีมอเตอร์แยกส่วน โดยติดตั้งอยู่บนโครงเดียวกัน จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับตั้งแนวขับของอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นให้ถูกต้องเหมาะสม

วิศวกรผู้ให้บริการของเมคคานิก โพรวายเดอร์ ผ่านการฝึกอบรมจากวิศวกรผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสและยี่ห้ออื่นๆ เพื่อให้ใช้เทคนิคตรวจวัดที่ถูกต้องตามข้อกำหนดในการติดตั้ง
นอกจากนั้นวิศวกรผู้ให้บริการของเมคคานิก โพรวายเดอร์ ยังมีเครื่องมือวัดที่จำเป็นตามข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินการปรับตั้งแนวขับได้อย่างถูกต้อง


ติดตั้ง Booster Pump" STAC" พร้อมเดินท่อ PPR หน้างาน

งานรื้อถอนปั๊มหอยโข่ง KSB และติดตั้งตัวใหม่พร้อมเทแท่นฐาน และเปลี่ยนวาล์วพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

งานรื้อถอนปั๊มน้ำเสีย Tsurumi และติดตั้งปั๊มใหม่

งานประกอบ Booster Pump Package Grundfos งานเนี้ยบรับประกันทุกชิ้นส่วน 2 ปีเต็ม

บริการเดินท่อหน้างาน ได้ทั้ง PVC PPR PE เหล็ก Galvanize

บริการเข้าไปแก้ไข Wiring หน้างาน

ติดตั้ง Fire Pump และ Jockey Pump กรุนด์ฟอส สำหรับงานระบบดับเพลิง NFPA20 ,UL/FM

บริการวิเคราะห์ปัญหาหน้างาน ปั๊มน้ำซีลรั่ว ดูดน้ำไม่ขึ้นและปัญหาอื่นๆ

บริการขนส่งถึงหน้างานหรือ on Foundation ตามที่ลูกค้า Request

การรับประกันเครื่องสูบน้ำของกรุนด์ฟอส

 1. บริษัท เมคคานิกโพรวายเดอร์ แอนด์เดเวลอปเม้นต์ จะรับประกันให้กับผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส 2 ปี และยี่ห้ออื่นๆ 1 เท่านั้นที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในขบวนการผลิตหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือ จากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปรกติ นับตั้งแต่วันส่งมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ หรือ 30 เดือนนับจากวันที่ผลิตจากโรงงานและไม่ครอบคลุมในกรณีเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เช่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม, น้ำกร่อย, น้ำเคมีที่เป็นกรดหรือด่าง, น้ำแห้ง, สูบจากท่อประปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว, แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาด อุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม, การขนส่ง
  2. การติดตั้งหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
  3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย
  4. การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
  5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส
  6. การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง ๆ
  7. หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย
  8. ถอดรื้อผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ อนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืนเพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า
 2. การรับประกันไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
 3. ลูกค้าจะต้องแสดงเอกสารยืนยันการซื้อขายทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ หรือ ขอการรับประกัน มิฉะนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในงานบริการ
 4. ชิ้นส่วนอะไหล่มีระยะเวลาการรับประกันเป็นพิเศษมากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันพิเศษดังกล่าวแต่ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ จะคิดค่าอะไหล่รวมกับค่าเดินทาง หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันตามปกติ
  1. ในกรณีของมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส CMB-PT ทางบริษัทจะรับประกันเฉพาะขดลวดมอเตอร์เท่านั้นไม่รวมชุด ลูกปืนของมอเตอร์ และ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามหัวข้อที่ 1.
 5. กรณีบัตรรับประกันสูญหาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกฉบับใหม่ให้
 6. ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือบกพร่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ ชำรุด หรือ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตามดุลยพินิจของบริษัท
 7. การตัดสินของบริษัท ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใด ๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ