Tsurumi SUBMERSIBLE PUMPS

SUBMERSIBLE PUMPS

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำอัตโนมัติ
(A, AW, BA, BW, CA, CW, PMUA, UA, UW, PNA, PNW, UZA, UZW, PUA, PUW, SQA, TMA series)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบให้ทำงานและหยุดโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้อง มีตู้ควบคุมไฟฟ้าควบคุมการทำงานของเครื่องสูบ ภายในตัวเครื่องสูบจะมี วงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำควบคุมการทำงานของเครื่องสูบ ซึ่งสัมพันธ์กับการ ทำงานของลูกลอยภายนอกเครื่องสูบและระดับน้ำในบ่อสูบ มีความ ปลอดภัยสูงด้วยวงจรไฟฟ้าควบคุมแรงดันต่ำและทนทานต่อการใช้งาน เหมาะกับงานสูบน้ำเสียและงานระบายน้ำทั่วไป ที่ต้องการความสะดวก ในการใช้งานและประหยัดเวลาในการติดตั้ง มีให้เลือกตั้งแต่ 0.25 - 3.7 กิโลวัตต์ (0.3 - 5 แรงม้า) ขนาดท่อตั้งแต่ 40-100 มิลลิเมตรและมีใบพัด

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดไม่อุดตัน (B,BZ,SF series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดไม่อุดตัน (B,BZ,SF series)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบให้ใบพัดเครื่องสูบมีช่องเปิด เพื่อให้ขยะ ในน้ำเสียสามารถลอดผ่านใบพัดไปได้ โดยไม่เกิดการอุดตันที่บริเวณ ใบพัดและทางเข้า เหมาะกับงานสูบน้ำเสียและงานระบายน้ำทั่วไปทั้ง ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น งานระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ขนาดใหญ่ ฯลฯ มีให้เลือกตั้งแต่ 0.4 - 110 กิโลวัตต์ (0.5 - 145 แรงม้า) ขนาดท่อตั้งแต่ 50-100 มิลลิเมตร

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดตัดขยะ (C series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดตัดขยะ (C series)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบให้ใบพัดเครื่องสูบสามารถตัดขยะได้ โดยปลายใบพัดจะติดตั้งใบมีดที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ ที่มีความแข็ง เป็นพิเศษและบริเวณทางเข้าเครื่องสูบจะออกแบบให้เป็นร่องฟันเลื่อย เพื่อให้ตัดขยะประเภทเส้นใยที่มีอยู่ในน้ำเสียไม่ให้เกิดการอุดตันที่ เครื่องสูบ ท่อส่งน้ำและวาล์ว เหมาะกับการใช้งานในน้ำเสียที่มีเส้นใย และขยะเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำเสียจากบ่อเกรอะ น้ำทิ้งจากครัวและ งานน้ำเสียอุตสาหกรรมทั่วไป มีให้เลือกตั้งแต่ 0.75 - 15 กิโลวัตต์ (1 - 20 แรงม้า) ขนาดท่อตั้งแต่ 50-100 มิลลิเมตร

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดวน (U, UZ, PMU, PN, PU, TM series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดวน (U, UZ, PMU, PN, PU, TM series)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีใบพัดเป็นแบบVortex ใบพัดของเครื่องสูบจะทำให้น้ำ ในตัวเรือนเครื่องสูบเกิดน้ำวน และสร้างความดันสูงขึ้นเพื่อให้ส่งน้ำออก ไปโดยใบพัดไม่สร้างแรงดันน้ำโดยตรงทำให้ขยะที่ติดมากับน้ำเสีย สามารถส่งผ่านออกไปจากเรือนสูบได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับใบพัดโดยตรง มีประโยชน์ในการป้องกันการอุดตันของขยะบริเวณใบพัดและตัวเรือน และยังทำให้ของแข็งในน้ำเสียถูกพาออกไปได้ จึงเหมาะกับการใช้งาน ในน้ำเสียที่มีขยะที่ไม่สามารถตัดได้แต่ต้องมีส่วนที่ยาวที่สุดไม่เกินขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ขยะจึงจะสามารถผ่านใบพัดและเรือนสูบ มีให้ เลือกตั้งแต่ 0.25 - 11 กิโลวัตต์ (0.3 - 15 แรงม้า) ขนาดท่อตั้งแต่ 40 -100 มิลลิเมตร

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดบดย่อยขยะ (MG series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดบดย่อยขยะ (MG series)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีใบพัดเป็นแบบVortex ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนในเรือนสูบ ช่วยให้ไม่เกิดการอุดตันในใบพัดและเรือนสูบ ส่วนบริเวณทางเข้าของ น้ำเสียจะออกแบบให้มีกลไกในการบดย่อยขยะให้ละเอียด โดยกลไกการ บดย่อยทำจากเหล็กโครเมี่ยมคุณภาพสูง ซึ่งจะทนต่อการกัดกร่อนและ การสึกหรอเครื่องสูบชนิดนี้สามารถบดขยะให้ละเอียดและส่งไปตาม เส้นท่อโดยไม่อุดตัน มอเตอร์มีการออกแบบให้มีแรงบิดสูงกว่ามอเตอร์ ปกติทั่วไป เพื่อให้มีกำลังในการบดย่อย และสามารถให้แรงดันน้ำถึง 30 เมตร เหมาะกับงานที่มีการสูบถ่ายน้ำเสียจากบ่อเกรอะไปยังบ่อบำบัด บ่อรวบรวมน้ำเสียของโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม มีให้เลือก 3 ขนาด คือ 1.5, 2.2 และ 3.7 กิโลวัตต์

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ สแตนเลส (SFQ, SQ, BQ, CQ series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ สแตนเลส (SFQ, SQ, BQ, CQ series)

เป็นเครื่องสูบน้ำทำจากสแตนเลส โดยทุกชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำที่สัมผัส กับของเหลวผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อน ได้ดีสามารถใช้ในน้ำเสียที่มีกรด ด่างหรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วน ประกอบ ตลอดจนของเหลวต่างๆ ทำให้เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูงและ อายุการใช้งานยาวนาน มีให้เลือกหลายแบบและหลายประเภท ทั้งแบบที่ เป็นใบพัด NON-CLOG , CUTTER และ VORTEX มีขนาดตั้งแต่ 0.4-11 กิโลวัตต์ (0.5 - 15 แรงม้า) ขนาดท่อตั้งแต่ 40 -100 มิลลิเมตร

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดป้องกันการระเบิด (KTX series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดป้องกันการระเบิด (KTX series)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ๆ มีความเสี่ยง ของการระเบิดเนื่องจากไอปิโตรเลียม น้ำมันหรือการทำงานในเหมือง ถ่านหิน โรงกลั่นน้ำมัน ปั๊มน้ำมันซึ่งได้รับการรับรองการออกแบบและ ใช้งานจากกระทรวงแรงงานของประเทศญี่ปุ่น ให้สามารถนำไปใช้งาน ในพื้นที่อันตรายจากไอน้ำมันและเหมืองแร่ มีให้เลือกตั้งแต่ 0.4 - 11 กิโลวัตต์ (0.5 - 15 แรงม้า) ขนาดท่อตั้งแต่ 50 -100 มิลลิเมตร

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดสูบน้ำทะเล (TM series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดสูบน้ำทะเล (TM series)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับการสูบน้ำทะเล โดยส่วนที่สัมผัสกับ น้ำทะเลทำจากวัสดุไททาเนียมและเรซินพลาสติกซึ่งจะสามารถทนต่อ การกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กไร้สนิมในกรณีที่ต้องใช้งานกับน้ำเค็มหรือ น้ำทะเล เหมาะกับการใช้งานในเรือ ท่าเรือ อุตสาหกรรมอาหาร มีให้ เลือกตั้งแต่ 0.25 - 0.75 กิโลวัตต์ (0.3 - 1 แรงม้า) ขนาดท่อตั้งแต่ 40 -50 มิลลิเมตร และมีแบบอัตโนมัติให้เลือกทุกรุ่น

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดแรงดันสูง (SF Series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดแรงดันสูง (SF Series)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบพิเศษ สำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดัน น้ำสูง เหมาะกับการที่ต้องส่งน้ำขึ้นที่สูงหรือท่อส่งน้ำมีความยาวมาก ใบพัด ตัวเรือนสูบและระบบซีลป้องกันน้ำรั่วเข้า ออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถ ทนแรงดันน้ำได้สูงถึง 45 เมตร เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด มีทั้งหมด 14 รุ่น ตั้งแต่ 0.75 - 11 กิโลวัตต์ (1 - 15 แรงม้า) ขนาดท่อตั้งแต่ 50 -100 มิลลิเมตร

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดไหลตามแกน (SSP, TRN series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ชนิดไหลตามแกน (SSP, TRN series)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่เน้นการสูบน้ำในปริมาณมาก เหมาะกับงานป้องกัน น้ำท่วม การสูบระบายน้ำฝน การสูบน้ำเพื่อการชลประทาน เขื่อน ฯลฯ มีให้เลือกทั้งรุ่นมาตรฐานและออกแบบเป็นพิเศษตามความต้องการ เฉพาะงาน ประสิทธิภาพสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ การติดตั้งสะดวก รวดเร็ว มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 7.5-300 กิโลวัตต์ (10 - 400 แรงม้า) ขนาดท่อ ตั้งแต่ 400 -1,500 มิลลิเมตร ความสามารถ ในการสูบ 250-6,000 ลิตรต่อวินาที

Tsurumi เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ สำหรับก่อสร้าง (GPN, GSZ-4, GSZ-6, HS, KRS, KTV, KTVE, KTZ, LB, LH, LH-W, LSC, LSP, NK, NKZ, series)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ สำหรับก่อสร้าง (GPN, GSZ-4, GSZ-6, HS, KRS, KTV, KTVE, KTZ, LB, LH, LH-W, LSC, LSP, NK, NKZ, series)

เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับการสูบน้ำในงานก่อสร้าง ออกแบบให้สูบน้ำที่มี โคลน ตะกอนดินและทรายในงานก่อสร้างอาคาร ฐานราก งานดิน ฯลฯ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาวัสดุที่นำมาใช้ ในการผลิตมีโครงสร้างแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก มีระบบ OIL LIFTER ช่วยให้น้ำมันหล่อลื่นชุดซีลกันน้ำได้ทั่วถึงเพิ่มช่วงระยะเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง การซ่อมแซมง่าย ถอดทำความสะอาด ได้ง่าย รวดเร็ว ระบบซีลกันน้ำสามารถทนต่อแรงดันน้ำสูงถึง 100 เมตร (0.98 Mpa) มีให้เลือกใช้งานมากกว่า 100 รุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.4-110 กิโลวัตต์ (0.5 - 150 แรงม้า) ขนาดท่อตั้งแต่ 25 -200 มิลลิเมตร สูบน้ำได้ สูงสุดถึง 175 เมตร

Tsurumi เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำ (TR, TRN, BER series)

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำ (TR, TRN, BER series)

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัด น้ำเสียโดยตรง สามารถให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียพร้อมกับการกวนผสม อย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนวดิ่งในบ่อเติมอากาศ ใช้ได้ทั้งถังกลมและ สี่เหลี่ยม ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักร เสียงไม่รบกวนสามารถเพิ่ม- ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และ ระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณอากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีให้เลือกมากถึง 27 รุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.75-22 กิโลวัตต์ (1-30 แรงม้า)

Tsurumi เครื่องเป่าอากาศแบบจุ่มน้ำ (NR series)

เครื่องเป่าอากาศแบบจุ่มน้ำ (NR series)

เป็นเครื่องเป่าอากาศชนิด 2 โรเตอร์ ให้ปริมาณลมมาก ติดตั้งในน้ำ เพื่อลดเสียงรบกวน โดยใช้น้ำในบ่อลดเสียงรบกวนขณะทำงาน สามารถ นำไปใช้ในฟาร์มสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมการประมงและบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักร ทำให้ประหยัดพื้นที่และ ค่าก่อสร้าง มีให้เลือกมากถึง 23 รุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.4-15 กิโลวัตต์ (0.5-22 แรงม้า)

Tsurumi เครื่องดักขยะ (KE, KS-Y, KM, KMA, KS series)

เครื่องดักขยะ (KE, KS-Y, KM, KMA, KS series)

เป็นเครื่องดักขยะและสามารถกวาดขยะออกจากรางน้ำพร้อมกัน ทำจาก สแตนเลส ซึ่งทนทานต่อการสึกหรอ กัดกร่อนทางเคมี และเศษขยะต่างๆ สามารถติดตั้งขวางรางน้ำเสียได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีการก่อสร้าง รองรับหรือเตรียมสถานที่ติดตั้ง ใช้ได้กับงานน้ำเสียทั่วไปทั้งจากอาคาร และอุตสาหกรรม นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้กับขบวนการผลิต เพื่อ เก็บเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มีหลายขนาดความห่างของช่องตะแกรง ตั้งแต่ 1, 2, 2.5, 5, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิเมตร

Tsurumi เครื่องเป่าอากาศ (RSR series)

เครื่องเป่าอากาศ (RSR series)

เป็นเครื่องเป่าอากาศชนิด 2 โรเตอร์ ให้ปริมาณลมมาก ติดตั้งในน้ำ เพื่อลดเสียงรบกวน โดยใช้น้ำในบ่อลดเสียงรบกวนขณะทำงาน สามารถ นำไปใช้ในฟาร์มสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมการประมงและบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักร ทำให้ประหยัดพื้นที่และ ค่าก่อสร้าง มีให้เลือกมากถึง 23 รุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.4-15 กิโลวัตต์ (0.5-22 แรงม้า)

Tsurumi เครื่องกวนผสมอากาศแบบจุ่มน้ำ (TAR series)

เครื่องกวนผสมอากาศแบบจุ่มน้ำ (TAR series)

เป็นเครื่องเติมออกซิเจนและกวนผสมออกซิเจนในน้ำไปในเวลา เดียวกัน พัฒนาปรับปรุงมาจากเครื่องสูบน้ำที่ไหลตามแนวแกนสูบ สามารถให้อัตราการถ่ายเทออกซิเจนมากกว่า 5 กิโลกรัม ออกซิเจน ต่อชั่วโมงต่อกิโลวัตต์ มากกว่าระบบเติมอากาศเดิมที่ใช้งานทั่วไปที่มี อัตราการถ่ายเทออกซิเจนเพียง 1-2 กิโลกรัมออกซิเจนต่อชั่วโมงต่อ กิโลวัตต์ และยังสามารถให้การกวนผสมได้ถึง 2 แบบในเครื่องเดียวกัน คือ ในขณะที่เปิดวาลว์ให้อากาศเข้าจะเป็นการเติมออกซิเจนและกวน ผสมไปพร้อมกัน แต่ขณะปิดวาล์วอากาศจะเกิดการกวนผสมของน้ำใน บ่อให้ทั่วถึงกันเท่านั้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในบ่อปรับ สภาพน้ำเพื่อให้น้ำเสียก่อนเข้าระบบมีความสกปรกใกล้เคียงกัน และ ยังใช้ในบ่อเติมอากาศทั้งแบบทั่วไปและระบบแอน๊อคซิค (Anoxic) หรือบ่อย่อยตะกอนที่ต้องการกวนผสมอย่างเดียวในบางเวลาและต้อง การออกซิเจนเป็นช่วงๆ ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมี ห้องเก็บเครื่องจักร เสียงไม่รบกวน สามารถเพิ่ม-ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณ อากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ มีให้เลือก 18 รุ่น ขนาดตั้งแต่ 1.5-30 กิโลวัตต์ (2-40 แรงม้า) ให้ออกซิเจนละลายน้ำสูงถึง 158 กิโลกรัมออกซิเจน ต่อชั่วโมง

Tsurumi โฟลท์ สวิทซ์ FLOAT SWITCH (MC, RF series)

โฟลท์ สวิทซ์ FLOAT SWITCH (MC, RF series)

สวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำในบ่อสูบ ให้สัมพันธ์กันกับระดับน้ำในบ่อ ผลิตขึ้นจากวัสดุประเภทเรซินที่มีความ ทนทานต่องานน้ำเสียทั่วไปและน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนแรงกระแทกได้สูง พร้อมติดตั้งยางกันกระแทก ภายในลูกลอยมีการ ถ่วงน้ำหนักเพื่อมิให้เกิดการกระเพื่อมขึ้นลง ตามจังหวะแรงกระแทกของ น้ำ ทำให้สวิทซ์ภายในลูกลอยทำงานถูกต้องตามระดับน้ำในบ่อ ไม่เกิด การตัดต่อบ่อยครั้งโดยไม่จำเป็นเนื่องจากคลื่นน้ำในบ่อ ซึ่งมีผลถึงระบบตู้ ควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำไม่ทำงานโดยไม่จำเป็น สวิทซ์ ลูกลอยเป็นแบบแรงดันไฟฟ้าต่ำไม่เกิน 30 โวล์ท ซึ่งมีความปลอดภัยต่อ การใช้งาน แม้ว่าสายไฟเกิดการชำรุดเสียหาย สวิทซ์ลูกลอยและสาย ไฟฟ้าเป็นแบบที่สามารถเลือกให้เป็นแบบเปิดและปิดได้ในลูกลอย ชุดเดียวกัน

Tsurumi เครื่องสูบตะกอนลอยผิวน้ำ แบบจุ่มน้ำ (FSP series)

เครื่องสูบตะกอนลอยผิวน้ำ แบบจุ่มน้ำ (FSP series)

ในระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป จะพบว่ามีตะกอนลอยเกิดขึ้นเสมอ ทั้งในบ่อ ดักไขมัน บ่อเติมอากาศ และบ่อตกตะกอนซึ่งมีผลให้การเดินระบบเกิด ความล้มเหลวเนื่องจากมีไขมันมากกว่าไปในระบบหรือทำให้น้ำทิ้งมีค่า ความสกปรกเกินมาตรฐาน เนื่องจากตะกอนลอยในถังตกตะกอนหลุด ออกมาปนกับน้ำทิ้ง ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาตะกอนลอยดังกล่าว ซูรูมิจึงได้ คิดค้นเครื่องสูบตะกอนลอยผิวน้ำ แบบจุ่มน้ำ เพื่อสูบตะกอนลอยดังกล่าว ไปยังบ่อหมักหรือถังย่อยตะกอนเพื่อไม่ให้หลุดออกมากับน้ำทิ้ง นอกจาก นี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานกำจัดน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่นจาก ผิวน้ำ เพื่อการบำบัดน้ำเสียในขึ้นต่อไป เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม อาหารและปิโตรเลียม ตลอดจนครัวและภัตตาคารทั่วไป

Tsurumi เครื่องสูบน้ำใสแบบจุ่มน้ำ (FHP series)

เครื่องสูบน้ำใสแบบจุ่มน้ำ (FHP series)

ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเป็นช่วงสลับกับการตกตะกอน (Sequencing batch aeration activited sludge process,SBR) ถังเติมอากาศและถังตกตะกอนจะถูกออกแบบให้อยู่ในถังเดียวกัน ในขณะที่มีการหยุดเครื่องเติมอากาศ ตะกอนจะค่อยๆจมตัวลงสู่ด้านล่าง ด้านบนจะเป็นน้ำใส ซูรูมิออกแบบเครื่องสูบน้ำใสแบบจุ่มน้ำ เพื่อใช้งาน ในระบบดังกล่าว โดยเครื่องสูบน้ำใสจะมีเซนเซอร์วัดความใสของน้ำ ด้านบนคอยควบคุมการทำงานของเครื่องสูบ เมื่อเซ็นเซอร์พบว่าน้ำ ด้านบนมีความใสเพียงพอต่อการระบายลงสู่แหล่งน้ำ เซ็นเซอร์จะสั่ง การให้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำใสออกจากถังเติมอากาศทันทีและเมื่อระดับ น้ำลดลงน้ำในระดับถัดลงไปจะยังคงขุ่นอยู่เนื่องจากตะกอนยังจมตัวลง ไม่ถึงก้นถัง เซ็นเซอร์ก็จะสั่งให้เครื่องสูบหยุดการทำงานเป็นวัฎจักร เช่นนี้เรื่อยไป ทำให้ไม่จำเป็นต้องคอยเปลี่ยนระดับน้ำในการสูบออก โดยอาศัยพนักงานควบคุมเป็นผู้ตรวจสอบความใสของน้ำก่อนปล่อยน้ำ เช่นในอดีตอีกต่อไป โดยเซ็นเซอร์ดังกล่าวสามารถปรับตั้งให้อ่านค่า ความใสได้ในช่วงที่กว้าง ทำให้เลือกปรับความใสได้หลายค่าตามความ ต้องการ นอกจากนี้ระดับยังมีการออกแบบให้สามารถทำความสะอาด หัวเซ็นเซอร์ได้ทุก 4-6 ชั่วโมง เพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถอ่านค่าได้ ถูกต้องตลอดการใช้งาน