Sales


กว่า 10 ปี ที่ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายและการบริการด้านปั๊มน้ำ

เมคคานิก โพรวายเวอร์ แอด์เดเวลอปเม้นต์เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสูบน้ำสำหรับงานหนัก งานอุตสาหกรรม และงานตึกสูง จากจุดเริ่มต้นของการบริหารและดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2551 
Leader Pump Machinery Company Limited

พนักงานเมคคานิก โพรวายเดอร์ แอนด์ เดเวลอปเม้นต์ ทุกคน ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน โดยยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ของกลุ่มบริษัท คือ การพัฒนา การจำหน่ายและการบริการเครื่องสูบน้ำและระบบการสูบน้ำคุณภาพสูงเสมอมา จึงทำใหเมคคานิก โพรวายเดอร์ แอนด์ เดเวลอปเม้นต์ ้เป็นบริษัทที่มั่นคง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารงานและเจริญเติมโตอย่างรวดเร็วภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ในวันนี้เราคงดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการจัดการเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายในตลาดเครื่องสูบน้ำในประเทศไทย ด้วยอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเรามีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดทิศทางและนโยบายของบริษัทของเราในเชิงรุกมากกว่าในเชิงรับ นอกจากนี้เรายังพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและการแก้ปัญหา พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ ทำให้สามารถประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เรามีทีมวิศวกรฝ่ายขายมืออาชีพและทีมบริการที่มีความสามารถเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ้สามารถบริการและตอบสนองแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรามีระบบการบริการจัดส่งสินค้าที่ดีเพื่อรองรับการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเรา โดยมีสินค้าพร้อมในคลังสินค้าที่จะสามารถส่งมอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว.